Coachingstraject

Globaal ziet een coachingstraject er als volgt uit:

We werken in veiligheid en vertrouwen. En gaan op pad, de natuur in. We zijn onderweg naar de ware aard van je vraag en maken met behulp van natuurspiegelingen en oefeningen, verbinding met wat werkelijk speelt.

Zo krijg je zicht op de bestaande situatie.

Het is een gezamenlijk proces van onderzoeken en experimenteren en gaandeweg wordt het te volgen pad zichtbaar.

Het traject resulteert in meer plezier in leven en werk. En de kracht om je eigen natuur te sturen is toegenomen.

Je kunt kiezen uit coaching in de natuur en coaching in de tuin.


Natuurcoaching


Leren is de tijd vertragen


Met dit motto bied ik je mogelijkheid levensvragen te onderzoeken en je verder te ontwikkelen. De natuur is daarbij de spiegel van het proces.

In onvoorwaardelijke aandacht ontstaat de kans om bestaande patronen te doorbreken en nieuwe ruimte te creëren.

De thema’s kunnen zowel uit het persoonlijke leven als uit het werk voortkomen. Coaching verschaft inzicht in de blokkerende gedachten en opvattingen, maakt gevoelens en emoties beter te hanteren. Het is de aanzet om bewust verandering in te zetten.

De basiswaarden, waar vanuit gewerkt worden, zijn:
- Erkennen dat alles bestaansrecht heeft.
- Ieder individu heeft recht op onafhankelijkheid.

Thema's

Thema’s die aan de orde kunnen komen.

- Hoe houd ik plezier in en energie over voor
     mijn werk
- Time management
- Heroriëntatie op het werk/ Reïntegratie
- Competentie-ontwikkeling
- Rouwverwerking en het werk
- Klassen-management
     Omgaan met ongemotiveerde leerlingen
     Omgaan met een andere doelgroep
- Begeleiding startende werknemers/
     zij-instromers
- Sparringpartner leidinggevende
- Zingeving

Mogelijkheden

Naast coachingsgesprekken binnenshuis zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Wandelcoaching
  2. het natuurarrangement